Tryg

Privat kr 2000.-. Har du tegnet tilleggsforsikringen Bilekstra er egenandelen kr 0.-.
Næring eller biler med totalvekt over 3,5 tonn har en egenandel på 35% av totalkostnaden for utskiftning av ruten. Minimum kr 2.000.- maksimum kr 12.000.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

4986176205_8fd2e0457d