Terra

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring eller biler med totalvekt over 3,5 tonn har egenandel på kr 2500.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

logo_terra