Enter

Privat kr 2000.-. Har du Bilekstra som tilleggsforsikring er egenandelen kr 0.-.

Næringsbiler, eller biler med en totalvekt over 3,5 tonn har en egenandel på 35% av totalkostnaden for utskiftning av ruten. Dvs. min. kr 2.000.-, maks. kr 12.000.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

logo_enter